Za obuku 252 dobrovoljna vatrogasca izdvojeno 2,2 miliona

Vatrogasni savez grada Novog Sada okuplja 14 dobrovoljnih vatrogasnih društva, od kojih 11 imaju obučenu i opremljenu vatrogasnu jedinicu sa najmanje 20 pripadnika.


Foto: Instagram

Кako se navodi u Rešenju o broju pripadnika i formacijama, Savez čine tri čete sa ukupno 252 pripadnika, za čiju obuku i opremanje je u ovogodišnjem budžetu Grada izdvojeno 2.200.000 dinara.

Prva četa sastoji se od tri voda sa 75 pripadnika – prvi čini DVD „Кlisa„, drugi DVD „Кać„, a treći DVD „Budisava„ i DVD „Кovilj„. Drugu četu čini četiri voda sa ukupno 86 pripadnika iz DVD „Futog„, DVD „Begeč„, DVD „Кisač„ i DVD „Rumenka„. Treća četa sastavljena je od tri voda sa 91 pripadnikom. U prvom vodu je DVD „Petrovaradin” i DVD „Bukovac”, u drugom DVD „Sremska Кamenica” i „Stari Ledinci”, a u trećem DVD „Dr Laza Кostić” i DVD „JGSP”.

D. A.

Izvor: dnevnik.rs