Galerija KC Mladost Futog raspisuje konkurs za samostalne i grupne izložbe za izlagačku 2023. godinu

Kulturni centar Mladost Futog – Galerija KC Mladost Futog raspisuje konkurs za samostalne i grupne izložbe za izlagačku 2023. godinu za oblast savremene likovne umetnosti, fotografije, dizajna i primenjene umetnosti, mulitimedijalne projekte i programe.
Konkurs je otvoren od 15.oktobra do 20.novembra 2022. Pravo učešća na konkursu imaju svi akademski likovni, primenjeni i multimedijalni umetnici, grupe i udruženja umetnika.

Materijal za Konkurs treba da sadrži:
– podatke o autoru (ime i prezime, adresa, e-mail i kontakt telefon),
– profesionalnu biografiju (tekst dužine do 1000 karaktera),
– do pet jasno imenovanih kolor fotografija (300 dpi.) radova koji se predlažu za izložbu, sa naznačenom dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka,
– sažetu koncepciju izložbe (tekst dužine do 1000 karaktera),
– recenziju / umetničku kritiku izložbe u W formatu;
– tehnički opis izložbe,
– po mogućnosti, katalog u elektronskom obliku i najviše tri fotografije sa prethodne postavke izložbe, ukoliko postoje;
– predlog dodatnih programa (ukoliko su planirani) tokom trajanja izložbe.

Prijavu, fotografije, recenziju i opcionalno materijal iz stavke 7, slati u okviru jednog mejla. Konkursni materijal se može dostaviti, uz naslov “Prijava na konkurs + ime i prezime”, isključivo na galerija.futog@gmail.com .
Nepotpun konkursni materijal neće biti razmatran.

Galerija ustupa izložbeni prostor, obezbeđuje katalog, postavku, prateći program otvaranja izložbe i medijsku promociju. Svi detalji realizacije izložbe biće naknadno dogovoreni. Umetnik, čija izložba bude realizovana, u obavezi je da ostavi jedan rad sa izložbe, po sopstvenom izboru, za zbirku Galerije.

Odluku o izabranim projektima za izlaganje u Galeriji donosi Savet Galerije. Konkursna dokumentacija se ne vraća. O odluci o dodeljenim terminima biće obavešteni svi prijavljeni autori do kraja decembra 2022.

Za dodatne informacija o Konkursu pozvati: 021 895 598; 895 225 i 060 320 56 01.